užslinkti

užslinkti
užslinkti statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Pateikties komanda ↑skaidrės ↑užslinkimo veiksmui atlikti. atitikmenys: angl. fly ryšiai: dar žiūrėkpateikti dar žiūrėkskaidrė dar žiūrėkužslinkimas palyginknustumti palyginkužplūsti

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • užslinkti — užsliñkti vksm. Mergáitė užsliñko už stãlo ir ė̃mė rašýti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užslinkti — užsliñkti, ùžslenka, o K 1. intr. DŽ užsipildyti kuo slenkančiu, byrančiu; užgriūti: Molijoj grioviai bežiūrint užslenka Brs. Šulinys jau užsliñkęs, niekas neiškuopia Dt. Duobė užsliñko žemėm, ale da gili Ėr. Dabar anos jau užsliñkusios… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • fly — užslinkti statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Pateikties komanda ↑skaidrės ↑užslinkimo veiksmui atlikti. atitikmenys: angl. fly ryšiai: dar žiūrėk – pateikti dar žiūrėk – skaidrė dar žiūrėk – užslinkimas palygink – nustumti palygink –… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • antslinkti — antsliñkti, añtslenka, o (ž.) intr. 1. atplūsti: Išvydęs didžias vilnis antslenkant, nusigando, pradėjo grimzti M.Valanč. 2. žr. užslinkti 2: Nieko netrukus antslinko juodas debesis M.Valanč. 3. žr. užslinkti 4: Nelaimei antslinkus, vilkias… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • anteiti — anteĩti (ž.) 1. intr. užeiti, užlipti (ant ko): Antẽjo ant tilto Tl. Anteĩk ant klėtės Vvr. 2. intr. užslinkti: Perkūnija anteĩta KlvrŽ. Antẽjo smarkus būrys lytaus Šts. Bet šaltis tuo kartu tiktai tokią terionę tedaro, kad jis anteis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užeiti — užeĩti 1. intr. eiti (už ko): Užė̃jo už medžių, ir nebemačiau Sb. Neseka užeĩt už stalo Lp. Ažeĩk priekin [vežimo], pažiūrėk, ar arklys gerai pakinkytas Ds. Tegu, iš kito šono užeĩsiu Pc. | refl.: Užsiejau už pelkių Skdv. Neužsieĩk už akmenų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užplaukti — 1 užplaũkti, ia, ùžplaukė intr. 1. plaukiant užslinkti (ant ko): Mūsų laivas dukart tik nenuskendęs: kartą per baisią audrą, o kitą – užplaukus ant uolos J.Balč. Užplaũkti ant seklumos NdŽ. 2. NdŽ plaukiant užlįsti (už ko). 3. prk. judant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užplūsti — 1. intr. pakilti, patvinti: Daba upukas paršokamas, o kad užplūs, gausi pabristi Vgr. Visi upiai užplūdo J. 2. intr. būti paplukusiam, užlietam, pasemtam: Ažplūdo pieva Sl. Visa pieva užplūdusi vandenimi J. Teip jau buvom užplūdę, užtvinę Brž. 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsmukti — užsmùkti intr. DŽ1 1. užslinkti, užkristi ant ko kam užmautam: Balnelis užsmùko ant kaklo arkliui Ėr. Ant akių šeškinė kepurė užsmukusi J.Paukš. 2. NdŽ užkristi, užslinkti už ko: Didieji Grįžulo ratai, pusiau užsmukę už kalno, sukosi dangumi rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akti — àkti, añka, ãko intr. 1. pradėti mažiau matyti, žabalti: Jau mano akys añka čystai, t. y. mažinas šviesybė J. Einu senyn ir jau po truputį ankù, jau bematau lyg per dūmus Jž. 2. paviršiui pamažu dėtis, trauktis: Ežeras añka, t. y. aklas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”